СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1995 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 605 от 12.1.2018 г.)

Слово за Григорий Нисийски от Григорий Богослов
Мария Спасова

(изтегляния 696 от 12.1.2018 г.)

Умалителни наречия за време в българските диалекти
Марияна Витанова

(изтегляния 1053 от 12.1.2018 г.)

Жанровата хетерогенност на "Вулгатата"
Амелия Милчева

(изтегляния 671 от 12.1.2018 г.)

Лечението като игрова ситуация в романа на Болеслав Прус "Кукла"
Маргрета Григорова

(изтегляния 682 от 12.1.2018 г.)

Дидактиката - опит за определение
Мишел Вердейан-Бургад

(изтегляния 3431 от 12.1.2018 г.)

Образът на хайдушкия байрактар - потекло и развитие
Николай Ненов

(изтегляния 1155 от 12.1.2018 г.)

Словашката поезия в преводите на Григор Ленков
Мадлена Буюклиева-Стойчева

(изтегляния 814 от 12.1.2018 г.)

Под луната на езиковеда

(изтегляния 957 от 12.1.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 745 от 12.1.2018 г.)

Хроника

(изтегляния 597 от 12.1.2018 г.)