Проглас, 1995 / Том 9 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 111 от 12.1.2018 г.)

Слово за Григорий Нисийски от Григорий Богослов
Мария Спасова
(изтегляния 134 от 12.1.2018 г.)

Умалителни наречия за време в българските диалекти
Марияна Витанова
(изтегляния 173 от 12.1.2018 г.)

Жанровата хетерогенност на "Вулгатата"
Амелия Милчева
(изтегляния 103 от 12.1.2018 г.)

Лечението като игрова ситуация в романа на Болеслав Прус "Кукла"
Маргрета Григорова
(изтегляния 125 от 12.1.2018 г.)

Дидактиката - опит за определение
Мишел Вердейан-Бургад
(изтегляния 755 от 12.1.2018 г.)

Образът на хайдушкия байрактар - потекло и развитие
Николай Ненов
(изтегляния 181 от 12.1.2018 г.)

Словашката поезия в преводите на Григор Ленков
Мадлена Буюклиева-Стойчева
(изтегляния 133 от 12.1.2018 г.)

Под луната на езиковеда
(изтегляния 126 от 12.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 126 от 12.1.2018 г.)

Хроника
(изтегляния 110 от 12.1.2018 г.)