СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Словашката поезия в преводите на Григор Ленков


Автори:
Мадлена Буюклиева-Стойчева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


166 изтегляния от 12.1.2018 г.