СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Умалителни наречия за време в българските диалекти


Автори:
Марияна Витанова

Страници: 20-27

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


347 изтегляния от 12.1.2018 г.