СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Граматиката на братя Цанкови и проблемът за грматическата преизказност в историята на българския език


Автори:
Румяна Иванова

Страници: 28-35

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


268 изтегляния от 12.1.2018 г.