СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Обликът на литературния процес през XV-XVI век и появата на просторечната метафрастика


Автори:
Димитър Кенанов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


224 изтегляния от 12.1.2018 г.