СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Жанровата хетерогенност на "Вулгатата"


Автори:
Амелия Милчева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


135 изтегляния от 12.1.2018 г.