СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дидактиката - опит за определение


Автори:
Мишел Вердейан-Бургад

Страници: 68-76

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


1600 изтегляния от 12.1.2018 г.