СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1995 / Том 9 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 120 от 12.1.2018 г.)

Говорът на Павелските майстори зидари
Славка Керемидчиева
(изтегляния 300 от 12.1.2018 г.)

Синонимията като преводачески проблем
Анна Кършева
(изтегляния 131 от 12.1.2018 г.)

Към диалога Яворов-Ботев
Славчо Иванов
(изтегляния 167 от 12.1.2018 г.)

Ситнежи на тема Атанас Далчев
Иван Радев
(изтегляния 217 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Анко Калоянов. Българското шаманство
Тодор Моллов
(изтегляния 153 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Димо Минев
Никола Николов
(изтегляния 174 от 12.1.2018 г.)

In Memoriam: Синиша Паунович
Марин Младенов Ценка Иванова
(изтегляния 131 от 12.1.2018 г.)