СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1995 / Том 9 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 132 от 12.1.2018 г.)

Говорът на Павелските майстори зидари
Славка Керемидчиева
(изтегляния 355 от 12.1.2018 г.)

Синонимията като преводачески проблем
Анна Кършева
(изтегляния 143 от 12.1.2018 г.)

Към диалога Яворов-Ботев
Славчо Иванов
(изтегляния 201 от 12.1.2018 г.)

Ситнежи на тема Атанас Далчев
Иван Радев
(изтегляния 238 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Анко Калоянов. Българското шаманство
Тодор Моллов
(изтегляния 163 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Димо Минев
Никола Николов
(изтегляния 200 от 12.1.2018 г.)

In Memoriam: Синиша Паунович
Марин Младенов Ценка Иванова
(изтегляния 140 от 12.1.2018 г.)