СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1995 / Том 9 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 490 от 12.1.2018 г.)

Говорът на Павелските майстори зидари
Славка Керемидчиева

(изтегляния 1332 от 12.1.2018 г.)

Синонимията като преводачески проблем
Анна Кършева

(изтегляния 563 от 12.1.2018 г.)

Към диалога Яворов-Ботев
Славчо Иванов

(изтегляния 915 от 12.1.2018 г.)

Ситнежи на тема Атанас Далчев
Иван Радев

(изтегляния 806 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Анко Калоянов. Българското шаманство
Тодор Моллов

(изтегляния 598 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Димо Минев
Никола Николов

(изтегляния 745 от 12.1.2018 г.)

In Memoriam: Синиша Паунович
Ценка Иванова Марин Младенов

(изтегляния 489 от 12.1.2018 г.)