СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1995 / Том 9 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 144 от 12.1.2018 г.)

Говорът на Павелските майстори зидари
Славка Керемидчиева
(изтегляния 381 от 12.1.2018 г.)

Синонимията като преводачески проблем
Анна Кършева
(изтегляния 160 от 12.1.2018 г.)

Към диалога Яворов-Ботев
Славчо Иванов
(изтегляния 277 от 12.1.2018 г.)

Ситнежи на тема Атанас Далчев
Иван Радев
(изтегляния 260 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Анко Калоянов. Българското шаманство
Тодор Моллов
(изтегляния 177 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Димо Минев
Никола Николов
(изтегляния 240 от 12.1.2018 г.)

In Memoriam: Синиша Паунович
Марин Младенов Ценка Иванова
(изтегляния 156 от 12.1.2018 г.)