СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1995 / Том 9 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 138 от 12.1.2018 г.)

Говорът на Павелските майстори зидари
Славка Керемидчиева
(изтегляния 362 от 12.1.2018 г.)

Синонимията като преводачески проблем
Анна Кършева
(изтегляния 151 от 12.1.2018 г.)

Към диалога Яворов-Ботев
Славчо Иванов
(изтегляния 269 от 12.1.2018 г.)

Ситнежи на тема Атанас Далчев
Иван Радев
(изтегляния 255 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Анко Калоянов. Българското шаманство
Тодор Моллов
(изтегляния 171 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Димо Минев
Никола Николов
(изтегляния 226 от 12.1.2018 г.)

In Memoriam: Синиша Паунович
Марин Младенов Ценка Иванова
(изтегляния 146 от 12.1.2018 г.)