СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1995 / Том 9 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 217 от 12.1.2018 г.)

Говорът на Павелските майстори зидари
Славка Керемидчиева
(изтегляния 617 от 12.1.2018 г.)

Синонимията като преводачески проблем
Анна Кършева
(изтегляния 240 от 12.1.2018 г.)

Към диалога Яворов-Ботев
Славчо Иванов
(изтегляния 459 от 12.1.2018 г.)

Ситнежи на тема Атанас Далчев
Иван Радев
(изтегляния 348 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Анко Калоянов. Българското шаманство
Тодор Моллов
(изтегляния 246 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Димо Минев
Никола Николов
(изтегляния 351 от 12.1.2018 г.)

In Memoriam: Синиша Паунович
Марин Младенов Ценка Иванова
(изтегляния 221 от 12.1.2018 г.)