СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1995 / Том 9 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 551 от 12.1.2018 г.)

Говорът на Павелските майстори зидари
Славка Керемидчиева

(изтегляния 1522 от 12.1.2018 г.)

Синонимията като преводачески проблем
Анна Кършева

(изтегляния 618 от 12.1.2018 г.)

Към диалога Яворов-Ботев
Славчо Иванов

(изтегляния 994 от 12.1.2018 г.)

Ситнежи на тема Атанас Далчев
Иван Радев

(изтегляния 883 от 12.1.2018 г.)

Рецензия: Анко Калоянов. Българското шаманство
Тодор Моллов

(изтегляния 670 от 12.1.2018 г.)

Годишнина: Димо Минев
Никола Николов

(изтегляния 805 от 12.1.2018 г.)

In Memoriam: Синиша Паунович
Ценка Иванова Марин Младенов

(изтегляния 548 от 12.1.2018 г.)