СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

In Memoriam: Доц. к.ф.н. Игнат Стефанов Георгиев


Автори:
Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


46 изтегляния от 5.4.2019 г.