СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За безсъюзните сложни изречения и за препинателните знаци, употребявани между компонентите им


Автори:
Иван Недев Русенския университет „Ангел Кънчев“, България

Страници: 3-14

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


316 изтегляния от 12.1.2018 г.