СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За една употреба на множествено число на съществителното име


Автори:
Стефан Гърдев

Страници: 68-75

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


311 изтегляния от 12.1.2018 г.