СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Плодотворна международна научна конференция


Автори:
Димитър Попмаринов

Страници: 88-90

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


120 изтегляния от 5.4.2019 г.