СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За изразяването на отстъпителните отношения в простото изречение в българския език


Автори:
Вера Ченева

Страници: 3-13

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


537 изтегляния от 12.1.2018 г.