СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бележки за днешното състояние на драгижевския говор


Автори:
Нено Неделчев

Страници: 14-21

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


318 изтегляния от 12.1.2018 г.