Редакционна колегия

 

  1. Проф. д-р Иванка Иванова Дончева – 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017
  2. Доц. д-р Пепа Петрова Лунгарова - 2015, 2016, 2017
  3. Доц. д-р Искра Генчева Мандова-Стоянова – 2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2017
  4. Доц. д-р Владимир Николаев Владов – 2017
  5. Доц. д-р Стефан Пенчев Йорданов – 2006, 2007
  6. Гл. ас. д-р Полина Валентинова Цончева – 2006, 2016
  7. Гл. ас. д-р Емилия Георгиева Авгинова – Николова - 2015
  8. Гл. ас. д-р Виктория Гочева Кънева - 2016
  9. Лилия Владимирова Радославова – 2008, 2009, 2011
  10. Димитър Стефанов Ангелов – 2015, 2016
Езиково-стилов редактор и коректор - проф. д-р Кирил Цанков – 2017
Езиково-стилов редактор и коректор – Цветанка Рашкова – 2008, 2009
Технически редактор Наташа Грозданова – 2007, 2008, 2009, 2011, 2016, 2017
Технически редактор Райна Карабоева - 2006