Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Японската глаголна форма "Та" – свършен вид или минало време (значения)


Автори:
Милица Минева

Страници: 205-216
DOI: https://doi.org/10.54664/STIW7183

Резюме:


The paper deals with the meanings of the Japanese TA verb form, according to the research of some leading linguists. The TA-form is viewed in aspectual and temporal opposition with the non-past U/RUform, as well as in aspectual opposition with the progressive TE+IRUform and the past progressive TE+ITA- form.


Ключови думи:

past tense, non-past, perfective, progressive, completion

Изтегляне


606 изтегляния от 5.3.2020 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / United Kingdom  (4) / United States  (14) / NA (576) / Russian Federation  (4) / China  (1) / Bulgaria  (3) / Ukraine  (3)