Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2007 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 213 от 22.5.2018 г.)

Фонема и графема–случаят с тракийския език
Мирена Славова
(изтегляния 253 от 22.5.2018 г.)

Старогръцки митове за произхода и функцията на писмото
Елия Маринова
(изтегляния 487 от 22.5.2018 г.)

Η Ιστορια Τησ Νεασ Ελληνικησ Γλωσσασ
Димитриос Румпос
(изтегляния 342 от 22.5.2018 г.)

Problèmes Historographiques Sur L’étude De La Religion Macédonienne
Marine Gleyse
(изтегляния 186 от 22.5.2018 г.)

Maron, le prêtre d’Apollon. Considerations sur le système de pouvoir politique de la thrace homérique
Стефан Йорданов
(изтегляния 198 от 22.5.2018 г.)

Les Thraces Dans L’opposition Romain Barbare
Славчо Киров
(изтегляния 280 от 22.5.2018 г.)

ΝΕΟΣ ΗPΩΣ (KOYPOΣ HPΩΣ), тракийски конник (Heros) HEROS EQUITANS
Златозара Гочева
(изтегляния 644 от 22.5.2018 г.)

Тракийското светилище при Баткун
Иванка Дончева
(изтегляния 436 от 22.5.2018 г.)

Култът към LARES в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 235 от 22.5.2018 г.)

Сведенията за Диомед и Ликург в гръцката митология
Диана Иванова
(изтегляния 338 от 22.5.2018 г.)

Образът на добрия владетел в корпуса на латинските панегирици
Анаснас Герджиков
(изтегляния 327 от 22.5.2018 г.)

Раннохристиянски надписи от Филипопол
Николай Шаранков
(изтегляния 254 от 22.5.2018 г.)

Символът на дракона в китайската култура
Искра Мандова
(изтегляния 497 от 22.5.2018 г.)

Състояние на религиите в Китай
Полина Венкова
(изтегляния 331 от 22.5.2018 г.)

Специфики на японските функционални стилове
Катя Маринова
(изтегляния 247 от 22.5.2018 г.)

Тенденции, методи и проблеми в преподаването на японски език
Магдалена Василева
(изтегляния 147 от 22.5.2018 г.)

Свещеният Коран: глава "Откриване"
Венцислава Дикова
(изтегляния 231 от 22.5.2018 г.)