Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2008 / Том 3 / Брой 2

Статии

“Бобата” – един религиозен феномен при циганите/ромите
Велчо Кръстев Евгения Иванова
(изтегляния 272 от 16.11.2018 г.)

Културните функции на учението за ноосферата в България
Росина Данкова
(изтегляния 170 от 16.11.2018 г.)

Митичните същества в японските предания и легенди
Катя Маринова
(изтегляния 1062 от 16.11.2018 г.)

Айну - децата на мечката
Милица Минева
(изтегляния 225 от 16.11.2018 г.)

Южна Индия - природа, обичаи, култура, образование
Даниела Балве Радка Тодорова
(изтегляния 629 от 16.11.2018 г.)

Махмуд Даруиш - гласът на палестинската надежда
Татяна Иванова
(изтегляния 161 от 16.11.2018 г.)

Петте стълба на исляма
Венцислава Дикова
(изтегляния 590 от 16.11.2018 г.)

The Visigoths`Immigrations and their State in South Gale and Spain
Karim Abdelghani Mahmoud Abdelati
(изтегляния 178 от 16.11.2018 г.)