Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нови нумизматични данни за стратиграфията на крепостта Трапезица


Автори:
Мария Долмова-Луканова
Христо Харитонов Велико Търново, България

Страници: 723-731
DOI: https://doi.org/10.54664/SCGA1148

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


396 изтегляния от 17.8.2020 г.