Търновска книжовна школа
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За един ръкопис от търновската редакция на стишния пролог в сбирката на П.А. Сирку


Автори:
Георги Петков Пловдив, България

Страници: 133-140

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


444 изтегляния от 31.8.2020 г.