VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2603-3283 (Online)
ISSN: 2603-3070 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences


VTU Review е научно списание, което излиза на английски език. Редакционната му колегия стриктно се придържа към принципа на двойно анонимно рецензиране. Списанието се публикува от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. То излиза два пъти в годината в книжна и електронна версия.

 Основна цел на VTU Review е да публикува иновативни изследвания в хуманитаристиката и социалните науки. Списанието разглежда всички предоставени за печат ръкописи, при условие че:

  • всеки ръкопис е оригинална разработка на автора/авторите и не дублира вече публикуван труд, дори и когато трудът е дело на същия автор или автори;
  • ръкописът се предлага за печат само във VTU Review; той не е предложен за печат или издаден другаде;
  • ръкописът не съдържа обидни квалификации, нецензурен език, невярна информация или нарушаващи действащото законодателство твърдения.

 

 

 

Главен редактор:

проф. д-р Людмила Костова

Катедра „Англицистика и американистика“

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ N 2

Велико Търново 5003

Email:

l.kostova@ts.uni-vt.bg

 

 

Списанието е реферирано и индексирано в:


     Erih Plus          

               

     Sudoc