VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

Главни редактори:

Людмила Костова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България; https://orcid.org/0000-0002-8852-580X; e-mail: l.kostova@ts.uni-vt.bg

Ивелин Иванов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България; e-mail: i.ivanov@ts.uni-vt.bg

 

Редакционна колегия:

Маха Абделатиф Абделмагуид Алсигуини, Мансурски университет, гр. Мансура, Арабска република Египет; e-mail: mhseg@mans.edu.eg

Вихрен Бузов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република Българияhttps://orcid.org/0000-0001-9721-9006; e-mail: v.buzov@ts.uni-vt.bg

Бенджамин Колбърт, Улвърхамптънски университет, гр. Улвърхамптън,  Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия;e-mail: 

Суман Гупта, Свободен университет, Милтън Кийс, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландияhttps://orcid.org/0000-0003-4722-6077; e-mail: suman.gupta@open.ac.uk

Глин Хамбрук, Улвърхамптънски университет, гр. Улвърхамптън,  Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландияhttps://orcid.org/0000-0003-2004-9576; e-mail: G.Hambrook@wlv.ac.uk

Сверир Якобсон, Университет на Исландия, гр. Рейкявик, Исландияhttps://orcid.org/0000-0003-0061-8874; e-mail: sverrirj@hi.is

Кирил Маринов, Университет в гр. Лудж, Република Полша; https://orcid.org/0000-0003-0224-3965; e-mail: cyrillus.m@wp.pl 

Биляна Илич, Университетът в Ниш, Република Сърбия; https://orcid.org/0000-0003-2805-7431; e-mail: bmisicilic@gmail.com

Аня Мюлер, Университет в гр. Зиген, Федерална република Германия; e-mail: anja,mueller@anglistik.uni-siegen.de

Мариян Стоядинов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България; e-mail: m.stoyadinov@ts.uni-vt.bg

Бренда Тули, Гранд Валей, Алендейл, Мичигън, САЩ; e-mail: bktooley@knox.edu

 

Научен секретар:

Петя Цонева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България; https://orcid.org/0000-0002-8973-6406e-mail: p.coneva@ts.uni-vt.bg

Коректори:

Гергана Пламенова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България; e-mail: gplamenova19@gmail.com

Адриана Чакърова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново, Република България; e-mail: a.chakarova@ts.uni-vt.bg