VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Book Review: Mateev. Avtobiografiya, spomeni, deynost, edited by Aleka Strezova and Lyubomir Valentinov Panayotov


Автори:
Milko Palangurski

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


40 изтегляния от 30.10.2019 г.