VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Book Review: Jane Austen Translated: Cultural Transformations Across Space and Time by Vitana Kostadinova


Автори:
Petya Tsoneva

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


52 изтегляния от 30.10.2019 г.