СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Необходими знания и компетенции на преподавателите за ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието.


Автори:
Мариана Николова
Доника Вълчева
Маргарита Тодорова

Страници: 135-146

Резюме:


Обект на настоящия доклад са необходимите качества и компетенции на преподавателя, за да умее да използва ICT в обучението и начините за тяхното придобиване. Приносите в настояшето изследване са: структурирани са конкретните знанич и умения за ICT, които трябва да притежава съвременния преподавател във всички ива на образователния процес, за да ги използва пряко в процеса на обучение; представени са E-learning технологиите в различни образователни степени; направен е анализ на компютърната подготовка на българския преподавател и умението да използва ICT , както и причините за настоящите проблеми; посочени са конкретните измерения на учебната програма за успешна квалификация.


Ключови думи:


Изтегляне


1815 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (1270) / Bulgaria  (288) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (3) / France  (4) / Germany  (53) / Greece  (1) / Ireland  (3) / Portugal  (1) / Russian Federation  (7) / Singapore  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (20) / United States  (146)