СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2007 / Том 15 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 1396 от 12.6.2017 г.)

Социалното възпитание в контекста на социализацията
Венка Кутева-Цветкова

(изтегляния 6953 от 12.6.2017 г.)

Семейството на XXI век като социална институция
Пенка Костова

(изтегляния 14157 от 12.6.2017 г.)

Проблемният подход в обучението по информационни технологии
Мариана Николова Гергана Маркова

(изтегляния 2271 от 12.6.2017 г.)

Общественото здраве и обучението на специалистите
Теодор Попов

(изтегляния 2669 от 12.6.2017 г.)

Направления в развитието на математиката
Виолета Маринова Камелия Колева

(изтегляния 1366 от 12.6.2017 г.)

Нови изследвания в обучението на ромските деца в България
Христо Кючуков Зорица Цолова Зина Романова Ростислав Романов

(изтегляния 1384 от 12.6.2017 г.)

Рецензия: Веселина Петрова. Моливко. Родна реч 3–4 г
Наталия Морева

(изтегляния 1439 от 12.6.2017 г.)

Годишнини и Юбилеи

(изтегляния 585 от 12.6.2017 г.)

Кръгла маса в памет на доц. д-р Маргарита Каменова
Веселина Петрова

(изтегляния 616 от 12.6.2017 г.)