СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съвременната езикова ситуация в България и етикетното поведение и вежливата реч на малките ученици (методически аспекти на проблема)


Автори:
Мариана Мандева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Стефан Ангелов

Страници: 147-158

Резюме:


Поставя се проблемът за значимостта на етикетното образование на 711- годишните ученици. Чрез анкетни проучвания, проведени с четвъртокласници и с начални учители, се изследва взаимодействието между съвременната бъл- гарска езикова ситуация и етикетното поведение на децата. В този контекст са правят изводи, подпомагащи образователната грижа за формиране на етикетната компетентност на подрастващите още от първите години на училищното обучение.


Ключови думи:


Изтегляне


759 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (21) / United States  (93) / Germany  (53) / Singapore  (1) / NA (546) / Russian Federation  (9) / China  (10) / Bulgaria  (8) / Turkey  (3) / Ukraine  (10)