СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Усвояване на чужд език от деца в предучилищна възраст. Психолого-педагогически принципи


Автори:
Юлия Булба

Страници: 159-167

Резюме:


Настоящата статия визира въпроси, които се отнасят до търсене и изследване на психолого-педагогически принципи за усвояване на чужд език в предучи- лищна възраст. Основната посока за разглеждане на проблема е съобразена с определяне на възрастовия отрязък като най-чувствителен за овладяване на втори език; проследяват се възможностите и способностите за чуждоезиково обучение, както и необходимите условия за обезпечаване на успешно обучение. Демонстрират се принципите за създаване на програма, която цели чуждоезиково обучение в предучилищна възраст.


Ключови думи:


Изтегляне


2685 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (1746) / Albania  (1) / Austria  (1) / Bulgaria  (596) / China  (6) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (17) / France  (4) / Germany  (59) / Greece  (2) / Ireland  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (6) / Singapore  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (12) / United Arab Emirates  (1) / United Kingdom  (22) / United States  (205)