СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семиотични аспекти на математическата предучилищна подготовка и възпитание


Автори:
Дарина Гълъбова

Страници: 168-178

Резюме:


Математическата подготовка на децата за училище се разглежда като част от сложен семиотичен процес на овладяване на езика в широк аспект (комуни- киране чрез език, реч, моделиране на света чрез езика и др.), в който интерпретаторът (детето) насочва внимание към математическия език и отношения представени в даден модел (символ, код или знакова система).


Ключови думи:

семиотика, семиозис, знак, кодиране, декодиране, модел, моделиране, дидактични и игрови технологии

Изтегляне


1652 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (998) / Bulgaria  (366) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Cyprus  (2) / Europe  (7) / France  (2) / Germany  (54) / Ireland  (4) / Poland  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (6) / Singapore  (1) / Turkey  (4) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (22) / United States  (169)