СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Предпоставка за семиологичен анализ на рисунката като знак и някои синтагматични отношения спрямо писането


Автори:
Стефан Гостилов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 179-193

Резюме:


На детската градина се пада изключителната отговорност да социализира децата запознавайки ги с голяма част от синтагматичните отношения и функции, опериране с различни знакови системи и най-вече тяхното по-нататъшно прило- жение. Своеобразието във функциите на рисунката като особен вид знак определя ролята и за общото знаково съзнание (в случая за ролята и в подготовката за писане на децата). Необходимо е да намерим основания за това в знаковата същност на двете дейности като се уточнява, дали рисунката като знаково изме- рение е съпоставима с писането, където знаковото измерение е далеч по-малко видимо. Задълбочаването на тези разсъждения ни позволява да определим характерните свойства на рисунката като техника на изобразяване (визуализация), понякога сравнима с писането. Анализирайки въпроса за изобразяване и значение на семиологично ниво, намираме допирни точки и липсващи звена между рисунката, речта и писмото, което ще доведе до по-ефективна практическа работа.


Ключови думи:


Изтегляне


1196 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (723) / Bulgaria  (185) / China  (7) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (9) / France  (2) / Germany  (53) / Iraq  (1) / Portugal  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (8) / Singapore  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (21) / United States  (170)