СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ресурси на техническата дейност за развитие на моторните умения на децата в контекста на подготовката за училище


Автори:
Радка Гайдова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 194-203

Резюме:


Конструктивно-техническата дейност учи детето да действа с ръце и така му помага да развива собствена мисъл и логика. Взаимодействието и коорди- нацията между двигателния и познавателния елементи, съдържа ресурси за укрепване на специализирани моторни умения, значими за усвояване на различ- ни приложни дейности, както и на писане на букви, цифри и други графични елементи в началното училище.


Ключови думи:

дете, конструиране, движениe, действиe, мислене, писане

Изтегляне


1877 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (1457) / Bulgaria  (168) / China  (6) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (2) / France  (2) / Germany  (52) / Isle of Man  (1) / Moldova, Republic of  (1) / Portugal  (1) / Reunion  (1) / Russian Federation  (10) / Singapore  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (22) / United States  (139)