СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Критерии за анализ на учебници по технологично обучение – обобщаване на студентски опит


Автори:
Катя Симеонова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 204-211

Резюме:


В статията се дискутира обобощен принос на студентски анализи на учеб- ници по технологично обучение в 1.–4. клас на основната образователна степен по отношение на критерии за оценяване на учебниците и показатели към тях. Очертани са значими детайли. Някои критерии са допълнени, където това е възможно и уместно. Предлагат се аспекти за бъдещо изследване по темата.


Ключови думи:


Изтегляне


2597 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (1836) / Bulgaria  (453) / China  (7) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (18) / France  (3) / Germany  (54) / Greece  (1) / Macedonia  (2) / Portugal  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (6) / Singapore  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (23) / United States  (177)