СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интегриране на инфор- мационните и комуникационните технологии в началния етап на основната образователна степен


Автори:
Мариана Петрова
Илка Петрова

Страници: 225-229

Резюме:


Необходимостта от реализиране на конкурентна икономика, базирана на знания, налага нови приоритети в образованието, базирани на интегрирането на новите информационно-комуникационни технологии в учебния процес. Днес учителят по всяка дисциплина трябва да умее да подготви и проведе урок с използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ), но също така и да интегрира ИКТ в обучението по учебните предмети от задъл- жителната подготовка и използването им като инструмент за повишаване на ефективността на образователния процес. Очакванията са свързани с позитивна промяна в отношението на учители и ученици към ролята на ИКТ в учебния процес и развиване на способността на учениците за творчество, самостоятелност и интегриран подход към ученето.


Ключови думи:


Изтегляне


1935 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (1303) / Bulgaria  (289) / China  (8) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (2) / France  (4) / Germany  (52) / Hungary  (5) / Portugal  (1) / Russian Federation  (8) / Singapore  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (82) / United Kingdom  (21) / United States  (155)