СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Развитие мотивацията на учениците от начална училищна степен за изучаване на природата чрез използване на мултимедийни средства


Автори:
Мариана Петрова
Илка Петрова

Страници: 230-234

Резюме:


В статията се анализира проведеното изследване с ученици от четвърти клас в VIII ОУ “Юрий Гагарин” от град Сливен. Обект на изследване е учебно- познавателната дейност на учениците при изучаване на темите по “Човекът и природата”, а предмет на изследването са възможностите за повишаване на мотивацията на учениците за изучаване на природата, чрез използване на мултимедийни презентации. С възможностите на съвременните информационно-комуникационни технологии и по-конкретно чрез мултимедийните презентации се представя нова, непозната за децата материя – процесите и явленията в природата.


Ключови думи:


Изтегляне


1367 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (22) / Europe  (5) / United States  (157) / Germany  (54) / Singapore  (1) / NA (771) / Russian Federation  (13) / China  (3) / Bulgaria  (323) / Turkey  (3) / Ukraine  (10)