СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Идеята за критическото мислене във философските възгледи на Сократ, Платон и Аристотел


Автори:
Маринела Михова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 9-15

Резюме:


Статията е посветена на идеята за критическото мислене във философските възгледи на Сократ, Платон и Аристотел. Основните концепции се анализират и описват от гледна точка на теорията на обучението. Направен е опит за връзка между техните възгледи и съвременното образование.


Ключови думи:


Изтегляне


5082 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (2585) / Australia  (1) / Austria  (6) / Belgium  (2) / Bulgaria  (1848) / Canada  (1) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (44) / France  (4) / Germany  (61) / Greece  (6) / Iceland  (2) / India  (1) / Ireland  (3) / Italy  (1) / Japan  (4) / Lithuania  (1) / Macedonia  (1) / Netherlands  (1) / Norway  (5) / Poland  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (9) / Singapore  (1) / Spain  (2) / Turkey  (3) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (29) / United States  (444)