СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Направления в развитието на математиката


Автори:
Виолета Маринова
Камелия Колева

Страници: 235-244

Резюме:


В етапа на зараждане на математиката, развитието й се стимулира от три “ключови” проблема - броене, измерване и хармония. Първите два проблема довеждат до обосноваването на две фундаментални математически понятия – естествени и ирационални числа, които са поставени в основата на “класическата математика”. “Проблемът за хармонията”, свързан със “златното сечение”, се игнорира от “материалистичната” наука и “класическата математика” и това направление се развива изолирано от “класическата наука”. Едва в навечерието на XX и XXI век завършва създаването на “Математиката на хармонията” като ново интердисциплинарно направление на съвременната наука, което открива нови пътища в развитието на математиката, теоретичната физика и информатиката.


Ключови думи:


Изтегляне


1311 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (808) / Brazil  (2) / Bulgaria  (206) / China  (6) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (14) / France  (1) / Germany  (55) / Greece  (1) / Italy  (1) / Japan  (6) / Macedonia  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (9) / Singapore  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (20) / United States  (165)