СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проектирането в професионално- практическото обучение на студентите по специалносттта Предучилищна педагогика


Автори:
Веселина Петрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 293-326

Резюме:


В статията авторката поставя акцент върху възможностите за повишаване на качеството на професионално-практическото обучение на студентите чрез проектиране. Разкрива ефективността на иновационен подход към взаимо- действията между студента, преподавателя, базовия учител, родителите и децата в детската градина, основаващ се на интегрирането на усилията им в педагогическия процес. Разработва и обосновава критерии и показатели за оценяване и самооценяване на студентите в последователните видове учебни практики.


Ключови думи:


Изтегляне


3120 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (1820) / Brazil  (1) / Bulgaria  (910) / Canada  (2) / China  (10) / Cote D'Ivoire  (1) / Cyprus  (1) / Europe  (21) / France  (4) / Germany  (55) / Greece  (2) / Ireland  (3) / Italy  (1) / Macedonia  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (16) / Singapore  (1) / Sweden  (1) / Turkey  (5) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (23) / United States  (229) / Vietnam  (2)