СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Венка Кутева-Цветкова. “Педагогика” – теория на възпита- нието и теория на обучението (дидактика) – учебник в две части под научната редация на Теодор Попов


Автори:
Венка Кутева-Цветкова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 357-359

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


2264 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (1223) / Asia/Pacific Region  (1) / Austria  (2) / Bulgaria  (719) / China  (9) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (29) / France  (3) / Germany  (57) / Hungary  (1) / Macedonia  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (8) / Singapore  (1) / Turkey  (4) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (20) / United States  (174)