СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Годишнини и Юбилеи


Автори:
Страници: 365-381

Резюме:


Настоящата статия има за цел да привлече вниманието на читателя към научните изследвания в сферата на образованието, осъществени от големия български интелектуалец Никола Алексиев (1877–1912). В първата част на статията се интерпретира съдържанието на няколко негови статии, публикувани в списание “Учителски вестник” през периода 1907–1910 г. Те отразяват отношението му към такива актуални проблеми на управлението на средното образование, свързани със съдържанието на училищния правилник, училищната програма и разпределението на учебните предмети. Втората част на статията представя приноса на Никола Алексиев като историк на българското образование с монографията “Нашата училищна политика” (1912 г.). Анализирани са неговите възгледи и исторически оценки за законодателната политика на българската държава в сферата на образованието в периода от Освобождението до 1910 г. В заключение, авторката посочва, че трудовете на Н. Алексиев се отличават със задълбочен анализ, много добро познаване на актуалното състояние на българската и чуждестранните образователни системи, както и на историята на българското образование. Много негови изводи имат съществено значение и за съвременността.


Ключови думи:


Изтегляне


545 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (359) / Bulgaria  (9) / China  (5) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (2) / Germany  (51) / Portugal  (1) / Russian Federation  (8) / Singapore  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (20) / United States  (75)