СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Програмата “развиване на критическо мислене чрез четене и писане” – съвременна педагогическа необходимост


Автори:
Антония Кръстева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 16-36

Резюме:


Настоящото изследване е насочено към изследване същността на между- народната програма “Развиване на критическо мислене чрез четене и писане” в контекста на новите образователни стратегии. Очертават се доминиращите фактори, които определят значението на тази програма. Разкрива се същността и етапността на модела за развиване на критическо мислене. Акцент се поставя върху дейността и обучителните програми на Българската асоциация по четене, основавани върху стратегиите на международната програма.


Ключови думи:


Изтегляне


2170 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (1867) / Bulgaria  (83) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Germany  (51) / Iran, Islamic Republic of  (1) / Mexico  (1) / Moldova, Republic of  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (12) / Singapore  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (23) / United States  (111)