СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Международна научно-практическа конфе- ренция “Традиции и иновации в предучилищната образование” в Московския държавен педагогически университет


Автори:
Веселина Петрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 386-389

Резюме:


Авторката съобщава за проведена международна научно-практическа конференция в гр. Москва от 7 до 9 ноември 2007 г., посветена на 135-годишнина от основаването на Държавния педагогически университет. Представя накратко докладите на пленарното заседание и предложените в тях проблеми за обсъждане. Характеризира високото качество на подготовката на възпитаниците на Факултета по предучилищна педагогика и психология, поздравили с тържествен концерт участниците в конференцията. Систематизира сведения за работата на 12-те секции и проведените дискусии по докладите.


Ключови думи:


Изтегляне


679 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (21) / United States  (86) / Germany  (56) / NA (465) / Russian Federation  (11) / China  (8) / Bulgaria  (14) / Turkey  (3) / Ukraine  (10)