СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Външното оценяване на учениците в края на началния етап на основната образователна степен


Автори:
Любомира Попова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 88-97

Резюме:


В статията се разглежда системата за национално външно оценяване в края на началния образователен етап. Анализират се предимствата и недостатъците на дидактическите тестове, използвани в първите по рода си национални стан- дартизирани изпити.


Ключови думи:

начален образователен етап, външно оценяване, дидактически тестове

Изтегляне


1417 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (807) / Bulgaria  (306) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (3) / France  (6) / Germany  (56) / Italy  (1) / Norway  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (11) / Singapore  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (11) / United Kingdom  (20) / United States  (185)