СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Развитие на програмирането. Предпоставки, възникване и основни понятия на обектно ориентираното програмиране


Автори:
Ивайло Дончев

Страници: 98-119

Резюме:


Обосновава се необходимостта от изучаване на ООП. Проследява се историческото развитие на техниките за програмиране. Изяснява се съдържанието на основните категории, свързани с разработването на софтуер и тяхната интерпретация в различните програмни парадигми. Формулира се разликата в процеса на разработка на програми в миналото и сега. Подчертават се предимствата на обектно ориентирания подход в проектирането и програмирането на сложни информационни системи.


Ключови думи:


Изтегляне


1334 изтегляния от 12.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (798) / Bulgaria  (261) / China  (7) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (3) / France  (4) / Germany  (53) / Greece  (1) / Iraq  (1) / Portugal  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (10) / Singapore  (1) / Turkey  (4) / Ukraine  (10) / United Kingdom  (22) / United States  (156)