СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2015 / Том 23 / Брой 2

Статии

Нормативни основи на младежката политика в България
Любомира Попова

(изтегляния 637 от 7.12.2016 г.)

Уроците за писмения преразказ – начален образователен етап
Мариана Мандева

(изтегляния 4113 от 7.12.2016 г.)

Авторите на броя

(изтегляния 406 от 26.7.2018 г.)