БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Балканите - език, история, култура, 2017 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 445 от 27.10.2017 г.)

Предговор
(изтегляния 352 от 27.10.2017 г.)

Философът–басилевс
Живко Жеков
(изтегляния 361 от 27.10.2017 г.)

Византия и византийците в саги на Снори Стурлусон
Ивелин Иванов
(изтегляния 412 от 27.10.2017 г.)

Балканска културна конфедерация
Драган Жунич
(изтегляния 407 от 27.10.2017 г.)

Друштвена (не)моћ жена у проституцији у државама Балкана
Драгана Пејовић
(изтегляния 357 от 27.10.2017 г.)

Типологиjа балканских клитика
Jaсмина Поповић Борко Ковачевић Ђорђе Божовић
(изтегляния 362 от 27.10.2017 г.)

Български фамилни имена с основи от балкански езици
Людвиг Селимски
(изтегляния 1258 от 27.10.2017 г.)

Епизоди от Лизий – жени и погребение
Стела Монева
(изтегляния 344 от 27.10.2017 г.)

Бариери и мостове на Балканите
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 426 от 27.10.2017 г.)

Обработка, анализ и визуализация на здравната информация
Димитър Симеонов
(изтегляния 531 от 27.10.2017 г.)

Съвременни геоикономически аспекти на Балканите
Лъчезар Йорданов
(изтегляния 427 от 27.10.2017 г.)

Националната и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъм
Петя Събева Стела Дерменджиева
(изтегляния 528 от 27.10.2017 г.)

“Устойчивото развитие” – ключов аспект на географското образование
Георги Коцев Десислава Полеганова Мая Василева
(изтегляния 531 от 27.10.2017 г.)

Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география
Лъчезар Йорданов Петя Събева Стела Дерменджиева
(изтегляния 432 от 27.10.2017 г.)

За Авторите
(изтегляния 350 от 31.7.2018 г.)