Балканите - език, история, култура, 2017 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 356 от 27.10.2017 г.)

Предговор
(изтегляния 293 от 27.10.2017 г.)

Философът–басилевс
Живко Жеков
(изтегляния 303 от 27.10.2017 г.)

Византия и византийците в саги на Снори Стурлусон
Ивелин Иванов
(изтегляния 342 от 27.10.2017 г.)

Балканска културна конфедерация
Драган Жунич
(изтегляния 348 от 27.10.2017 г.)

Друштвена (не)моћ жена у проституцији у државама Балкана
Драгана Пејовић
(изтегляния 297 от 27.10.2017 г.)

Типологиjа балканских клитика
Jaсмина Поповић Борко Ковачевић Ђорђе Божовић
(изтегляния 283 от 27.10.2017 г.)

Български фамилни имена с основи от балкански езици
Людвиг Селимски
(изтегляния 824 от 27.10.2017 г.)

Епизоди от Лизий – жени и погребение
Стела Монева
(изтегляния 285 от 27.10.2017 г.)

Бариери и мостове на Балканите
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 356 от 27.10.2017 г.)

Обработка, анализ и визуализация на здравната информация
Димитър Симеонов
(изтегляния 390 от 27.10.2017 г.)

Съвременни геоикономически аспекти на Балканите
Лъчезар Йорданов
(изтегляния 338 от 27.10.2017 г.)

Националната и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъм
Петя Събева Стела Дерменджиева
(изтегляния 421 от 27.10.2017 г.)

“Устойчивото развитие” – ключов аспект на географското образование
Георги Коцев Десислава Полеганова Мая Василева
(изтегляния 396 от 27.10.2017 г.)

Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география
Лъчезар Йорданов Петя Събева Стела Дерменджиева
(изтегляния 318 от 27.10.2017 г.)

За Авторите
(изтегляния 271 от 31.7.2018 г.)