БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Преклонение и пропаганда: култът към личността на крал Карол II извън Румъния


Автори:
Даниел Цитирига

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


468 изтегляния от 27.10.2017 г.