БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Къде завършва Европа? (Границите на политиката за разширяване на Европейския съюз)


Автори:
Теодора Клейнска

Страници: 90-94

Резюме:

The paper presents the EU enlargement policy and conditions, their implementation in the Western Balkans and mostly in Turkey. It goes through the accession process, analyses the perspectives of Turkish membership, the attitudes towards the accession in the country and in the EU member states.


Ключови думи:

enlargement policy, Turkey, accession

Изтегляне


1169 изтегляния от 27.10.2017 г.