БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Културните институции – посредник между аудиторията и културното богатство


Автори:
Димитриос Румпос

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


640 изтегляния от 27.10.2017 г.