БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Типологиjа балканских клитика


Автори:
Jaсмина Поповић
Борко Ковачевић
Ђорђе Божовић

Страници: 139-145

Резюме:

The paper presents a survey of typological properties of clitics in the Balkan languages. Although specific cliticization patterns are traditionally observed as a unitary Balkan Sprachbund feature, the paper argues that even the so-called “core” languages of the Balkans possess different types of clitics in terms of their morphonological properties and morphosyntactic behaviour.


Ключови думи:

Balkan Sprachbund, clitics, linguistic typology

Изтегляне


447 изтегляния от 27.10.2017 г.