Метафорични народни географски термини, които произлизат от названието на лицето в българския и румънския език


Боряна Михайлова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


62 изтегляния от 27.10.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / United Kingdom / United States