БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Метафорични народни географски термини, които произлизат от названието на лицето в българския и румънския език


Автори:
Боряна Михайлова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


455 изтегляния от 27.10.2017 г.