Метафорични народни географски термини, които произлизат от названието на лицето в българския и румънския език


Боряна Михайлова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


12 изтегляния от 27.10.2017 г.
Bulgaria / China / France / Germany / United States